برادر عزيز فرحاني مدير محترم مدرسه راهنمايي غيردولتي نشاط

كسب رتبه اول برنامه سالانه مدرسه راهنمايي غير دولتي نشاط از سوي اداره كل آموزش وپرورش خوزستان را به شما تبريك مي گوئيم.

                                    كاركنان ودبيران مدرسه راهنمايي غير دولتي نشاط

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 ساعت 2:23 | لینک ثابت |

دانش آموز محمد امين البوجنام كسب رتبه اول  كاراته در استان خوزستان را به شما و خانواده محترمتان تبريك مي گوئيم.

                                                                                مدرسه راهنمايي غير دولتي نشاط
نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 ساعت 2:22 | لینک ثابت |

دانش آموز مهدي ديوان دانش آموز پايه دوم كسب رتبه دوم مسابقات قرائت قرآن در مرحله قطبي را به شما وخانواده محترمتان تبريك مي گوئيم.

                                                                                  مدرسه راهنمايي غيردولتي نشاط
نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 ساعت 2:21 | لینک ثابت |

دانش آموز مهدي ديوان دانش آموز پايه دوم كسب رتبه دوم مسابقات قرائت قرآن در مرحله قطبي را به شما وخانواده محترمتان تبريك مي گوئيم.

                                                                                  مدرسه راهنمايي غيردولتي نشاط
نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 ساعت 2:21 | لینک ثابت |

دانش آموز مهدي ديوان دانش آموز پايه دوم كسب رتبه دوم مسابقات قرائت قرآن در مرحله قطبي را به شما وخانواده محترمتان تبريك مي گوئيم.

                                                                                  مدرسه راهنمايي غيردولتي نشاط
نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 ساعت 2:21 | لینک ثابت |

فعاليت هاي پرورشي آموزشگاه

1-برگزاري اردوهاي تفريحي وتربيتي

الف- برگزاري اردوي يك روزه اردوگاه ساحل دارخوين با شركت همه دانش آموزان

ب-برگزاري اردو وبازديد علمي  موزه دانشگاه شهيد چمران اهواز، حرم علي ابن مهزيار، پارك هاي لاله وشهربازي اهواز

2-برگزاري نماز جماعت  به صورت كلاسي وطبق برنامه هفتگي

3- اداره كتابخانه توسط دانش آموزان

4-برگزاري مراسم ملي ومذهبي

5- برگزاري مراسم آغازين توسط دانش آموزان

6-تشكيل كميته هاي هفتگانه در قالب شوراي دانش آموزي ومشاركت فعال دانش آموزان در اداره مدرسه

7-برگزاري مسابقات ورزشي وتقدير از دانش آموزان برتر در زمينه ورزشي

8-شركت دانش آموزان در مسابقه  فرهنگي وهنري وكسب رتبه در سطح استاني

9-توجه به  امور بهداشتي:

الف-تهيه صابون مايع و سيفون ب- تأمين آب آشاميدني  تصفيه شده  ج-اجراي ورزش صبحگاهي د-توسعه فضاي سبز  ه-معاينات پزشكي    و-نظارت بر بوفه مدرسه

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 ساعت 2:19 | لینک ثابت |

دانش آموز فؤاد خنفري دانش آموز پايه اول  كسب رتبه اول اذان  در مرحله قطبي را به شما و خانواده محترمتان تبريك مي گوئيم.

                                                                                    مدرسه راهنمايي  غير دولتي نشاط

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 ساعت 2:19 | لینک ثابت |

فعاليت هاي  آموزشي آموزشگاه

1-اجراي طرح تشويقي تلاش وكوشا : در طرح تلاش با توجه به پيشرفت درسي  دانش آموزان در 5مرحله كارت هايي به دانش آموزان داده مي شود (هريك ازاين كارت ها داراي شماره و رنگ متفاوتي است) وهردانش آموزي كه موفق به دريافت 5 قطعه كارت مي شود  به عنوان دانش آموز تلاشگر موفق به اخذ جايز ه مي شود. اينگونه دانش آموزان در صورت ادامه پيشرفت درسي وارد  مرحله كوشا   مي شود . در اين  مرحله با دريافت چك امتياز  تا 100 امتياز  به عنوان دانش آموز كوشا  موفق به دريافت جايزه بالاتر خواهد شد.

2-فعاليت هاي خارج از كلاس : به منظور تعميق آموخته هاي دانش آموزان  از دانش آ وزان در درس هاي مختلف خواسته مي شود كه فعاليت هايي در خارج از مدرسه انجام دهند  برخي ازاين فعاليت ها  بدين شرح مي باشد:

الف- انجام تحقيق و پژوهش  كتابخانه اي يا اينترنتي

ب-  انجام مصاحبه هاي علمي

ج-  تهيه مقاله ونشريه ديواري

د-ساخت وسيله وكارعملي

و-تهيه بنر هاي موضوعات درسي

3-برگزاري كلاس هاي تقويتي و فوق برنامه : دايركردن كلاس تقويتي   در ساعات بيكاري برنامه ودر نوبت بعدازطهر

4-گروه بندي دانش آموزان بويژه در درسهاي علوم تجربي و حرفه وفن انجام فعاليتهاي  گروهي  در قالب بحث ، انجام آزمايش يا فعاليت كارگاهي ، گروه هاي مطالعاتي 

5-نمايش فيلم هاي علمي ومستند  در ساعات بيكاري يا درضمن دروس

6-ستاد پيشرفت تحصيلي: تشكيل ستاد پيشرفت تحصيلي با شركت همه دبيران  وبررسي راه هاي ارتقاء كيفيت آموزشي

7- تهيه نشريات  درسي وكمك درسي وسي دي هاي آموزشي براي دانش آموزان

8- تهيه مجلات رشد براي كليه دانش آموزان وبرگزاري مسابقاتي ازاين مجلات دربين دانش آموزان

9-بازديد علمي دانش آموزان از مركز فني وحرفه اي، كارگاه هاي هنرستان 17شهريور،  موزه علم وطبيعت دانشگاه شهيد چمران و.......

10-برگزاري  ارزشيابي  تكويني وپيش نوبت  اول وپيش بيني پيش نوبت دوم

11-شركت دانش آموزان در آزمون مسابق رياضي ، مسابقه علمي مدارس غيردولتي و مسابقه علمي يك مرحله استاني

12-هوشمند كردن كلاس درس

13- اجراي طرح كرامت با همكاري دبيران براي دومين سال در آموزشگاه

 14-اجراي طرح همگام باقرآن

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 ساعت 2:18 | لینک ثابت |

تقديرنامه هاي دبستان نشاط

1-دريافت لوح زرين از اداره كل مدارس غيردولتي وزارت به عنوان مدرسه ممتاز

2-دريافت لوح تقدير جشنواره مدارس غيردولتي برتر در 2سال

3-دريافت تقدير وزارتي واستاني ومنطقه اي انجمن اولياء ومربيان برتر وممتاز (6مورد)

4-دريافت لوح تقدير در زمينه هاي پرورشي از استان (3مورد)

۵-دريافت تقديرنامه آموزشي وپرورشي در منطقه (25مورد)
نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه چهاردهم فروردین 1391 ساعت 23:21 | لینک ثابت |

برنامه هاي سالانه دبستان غيردولتي نشاط در سال تحصيلي 91-1390

1-برگزاري ارزشيابي مستمر

2-برگزاري كلاس هاي تقويتي

3-برگزاري مسابقات علمي

4-راه اندازي كارگاه كامپيوتر(IT)

5-توجه به آموزش هنر

6-برگزاري كلاس زبان انگليسي

7-برگزاري مراسم آغازين با مشاركت دانش آموزان

8-برگزاري مراسم مناسبات ملي ومذهبي

9- برگزاري اردوهاي تربيتي، تفريحي وبازديد هاي علمي

10-شركت دانش آموزان در مسابقات فرهنگي وهنري

۱1-كتابخانه هاي كلاسي

12-توجه به ورزش در آموزشگاه

13-ارتباط بامشاور

14-برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده

15-راه اندازي صندوق پيشنهادات وانتقادات

16- طرح كرامت

17-اجراي طرح هاي تشويق

18-آموزش خانواده وارتباط با اولياء

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه چهاردهم فروردین 1391 ساعت 23:19 | لینک ثابت |

عناوين برنامه سالانه مدرسه راهنمايي غيردولتي نشاط در سال تحصيلي 91-90

1-برگزاري كلاس هاي تقويتي

2-برگزاري مسابقات علمي

3-ارزشيابي تكويني

4-استفاده از مجلات رشد

5-برگزاري مراسم آغازين با مشاركت دانش آموزان

6-توسعه آموزش از راه تصوير

 7-مشاركت دانش آموزان در اداره آموزشگاه

 8-طرح تلاش

9- برگزاري نماز جماعت

10-بانشاط سازي فضاي آموزشگاه

11-صندوق پيشنهادات

12-آموزش خانواده

13-تخصصي كردن دروس

14-فعال كردن اركان مدرسه

15-ساماندهي فعاليت هاي دفتري مدرسه

16-برگزاري نمايشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان

17-توسعه فرهنگ پژوهش وتحقيق در بين دانش آموزان

18-اجراي آموزش دانش آموز محوري دروس علوم تجربي وحرفه وفن

19-ارتباط با اولياء

20 –برگزاري اردوها

21-شركت دانش آموزان در مسابقات فرهنگي وهنري

22-توجه به ورزش

23-توجه به بهداشت

24-برگزاري  مراسم ملي ومذهبي

25 –طرح كرامت

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه چهاردهم فروردین 1391 ساعت 23:16 | لینک ثابت |

تأسيس مدرسه راهنمايي نشاط

باتوجه به استقبال و اصرار اولياء دانش آموزان مبني بر تأسيس مدرسه راهنمايي در سال 1389 مجوز راه اندازي اخذ و فعاليت اين آموزشگاه سال تحصيلي 90-1389 آغاز گرديد. پس از يك سال فعاليت موفق در سال تحصيلي 91-1390 استقبال از اين آموزشگاه افزايش يافت.  وجود كادر مجرب ودبيران مرتبط و توانمند، برخورداري از آزمايشگاه وكارگاه، وجود وسايل كمك آموزشي وسمعي وبصري، برگزاري كلاس هاي تقويتي، ارتباط مستمر با اولياء، استفاده از روش هاي متنوع تشويقي،برگزاري اردوها و بازديدهاي علمي، و داشتن برنامه مدون سالانه از ويژگي هاي اين آموزشگاه مي باشد.

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه چهاردهم فروردین 1391 ساعت 23:13 | لینک ثابت |

دبستان و آمادگي غيردولتي پسرانه نشاط   

سال تأسيس : 1380  (اولين مدرسه غيردولتي در شهرستان شادگان)

مؤسس: عزيز فرحاني

مدرك تحصيلي مؤسس : كارشناسي مديريت وبرنامه ريزي آموزشي

سابقه خدمت آموزشي واجرايي ومديريتي: 29 سال

مدير : آقاي صادق لفته زاده

نشاني آموزشگاه: شادگان – خيابان آيت الله شيرازي نرسيده به استاديوم پلاك 230    

تلفن تماس: 3227425 و 3223615  همراه: 09163323057

 **********************************************************************

مدرسه راهنمايي غيردولتي پسرانه نشاط

سال تأسيس: 1389

مؤسس و مدير: عزيز فرحاني

نشاني: شادگان خيابان پاسداران غربي ، خيابان انصارجنوبي پلاك 46

تلفن: 3223146          همراه: 09163323057  

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه چهاردهم فروردین 1391 ساعت 23:0 | لینک ثابت |

به مناسبت سال نو، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، پایگاه اطلاع رسانی دبستان و مدرسه راهنمایی غیردولتی نشاط شهرستان شادگان افتتاح گردید.

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه چهاردهم فروردین 1391 ساعت 22:55 | لینک ثابت |